بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/08/22
کل خالص ارزش دارائی ها 1,097,042,298,316 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,665,825 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,665,825 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,705,188 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 299,262

صندوق سرمایه‌گذاری آوای ثروت کیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/11/18

مدیر صندوق:

توسعه معاملات كيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

مدیر ثبت:

توسعه معاملات كيان

مدیران سرمایه گذاری:

فرهنگ قراگوزلو، علي نوريان، دانش قراگوزلو

حسابرس:

موسسه حسابرسي دايارهيافت

نمودار‌ها